ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE • MŠ: Karneval MŠ: Karneval0 7. februára 2020, 10:37

  ,,Fašiangy-Turice“, táto pieseň sa vo štvrtok 6.2.2020 ozývala z našej [...]

 • MŠ: Hvezdáreň MŠ: Hvezdáreň0 7. februára 2020, 10:25

  V rámci témy týždňa deti navštívili hvezdáreň v Krajskom osvetovom stredisku [...]

 • MŠ: December v materskej škole MŠ: December v materskej škole0 14. decembra 2019, 11:50

  Koniec roka sme si v našej škôlke opäť užili. Na začiatku adventu sme sa spoločne [...]

 • MŠ: Deň materských škôl MŠ: Deň materských škôl0 5. novembra 2019, 15:32

  4.11. 2019 sme oslávili 190.výročie otvorenia prvej materskej školy  na Slovensku [...]

 • Educate Slovakia Educate Slovakia0 29. januára 2020, 14:32

  V rámci projektu „Educate Slovakia“, ktorý realizuje medzinárodná organizácia [...]

 • Workshop Nemecky interaktívne Workshop Nemecky interaktívne0 10. novembra 2019, 16:30

  Žiaci 8.ročníka si 8.11.2019 obohatili svoje vedomosti a zručnosti v používaní [...]

 • Malá finančná akadémia v 2.B Malá finančná akadémia v 2.B0 26. apríla 2018, 19:43

  Žiaci 2.B sa zapojili do projektu Malá finančná akadémia s Kozmixom. Projekt [...]

 • Diana Mašlejová – beseda Diana Mašlejová – beseda0 17. apríla 2018, 7:39

  V piatok 13. apríla nás navštívila pani spisovateľka Diana Mašlejová, autorka [...]

 • Projekt Integrácia Projekt Integrácia0 10. júna 2019, 11:59

  V rámci projektu ,,Integrácia“ sa dňa 4.6. 2019. uskutočnilo krásne podujatie [...]

 • Viem, čo zjem Viem, čo zjem0 27. apríla 2017, 12:53

  Projekt „Viem, čo zjem“ patrí do celosvetového programu Nestlé Healthy Kids [...]

 • Deň zeme – ochutnávka ovocia a zeleniny Deň zeme – ochutnávka ovocia a zeleniny0 24. apríla 2017, 8:35

  V rámci programu „Školské ovocie“, mali žiaci našej školy možnosť [...]

 • SÚŤAŽ: Čítam, teda som 2017 SÚŤAŽ: Čítam, teda som 20171 9. apríla 2017, 20:39

  Nečíta(j)me iba v marci V istom časopise som sa stretla s názorom, že počet [...]

Najnovšie príspevky

Popolcová streda

Popolcová streda

in Oznamy

Prípravným obdobím pred Veľkou nocou je štyridsaťdňový pôst. Je formou pokánia nielen v kresťanstve, ale aj v iných náboženstvách. V Rímskokatolíckej cirkvi sa pôstna príprava na Veľkú noc začína tzv. Popolcovou stredou. Je to streda v siedmom týždni preVeľkou nocou. Tento rok pripadá na 13. februára. V tento deň, ktorý je dňom prísneho pôstu a zdržiavania sa mäsitého pokrmu, kňaz alebo diakon robí popolom znak kríža na čelách veriacich so slovami: „Pamätaj, že prach si a na prach sa obrátiš“, alebo […]

Read more ›
Školský ples 2020

Školský ples 2020

in Kultúrny a spoločenský život, Aktivity

Na sviatok sv. Valentína 14.2.2020, sa uskutočnil školský ples, na ktorom sa zúčastnili rodičia, kňazi, učitelia, vychovávateľky a ostatní zamestnanci školy. Povzbudení slovami nášho p. farára, aby sme budovali dobré vzťahy s Bohom a medzi sebou navzájom, tešili sme sa, že môžeme byť jednoducho spolu a mať pre seba čas. Veselý spev a tanec nás sprevádzal až do neskorých ranných hodín. Ďakujeme všetkým, ktorí prišli, všetkým, ktorí prispeli do tomboly a dobre sa zabávali. Finančný výťažok z plesu je 1230 […]

Read more ›
Chránené heslom: Lyžiarsky nielen výcvik

Chránené heslom: Lyžiarsky nielen výcvik

in Aktivity, Zdravie, šport a zábava

Článok nemá zhrnutie, pretože je chránený.

Read more ›
Vianočné predstavenie + foto

Vianočné predstavenie + foto

in Kultúrny a spoločenský život, Aktivity

Dňa 16.12.2019 v Starom divadle Karola Spišáka sa žiaci našej ZŠ s MŠ predstavili vo Vianočnom predstavení. Predstavenie bolo rozdelené do troch častí: v 1.časti vystúpili škôlkari s ich piesňami a  básňami a  v 2.časti predviedli divadelné predstavenie žiaci našej školy, ktorí navštevujú divadelný krúžok.  V závere sa predstavili  hudobníci hrou na klavíri, akordeóne, violončele , gitare i husliach. Veríme, že sa naše vystúpenie všetkým páčilo  a že sa opäť stretneme  pri podobnej príležitosti.

Read more ›
Karneval na II. stupni

Karneval na II. stupni

in Aktivity, Zdravie, šport a zábava

V piatok 7. 2. 2020 sme mali na II. stupni fašiangový karneval. V maskách prišli žiaci od V. po VII. ročník (ostatní boli na lyžiarskom výcviku) a dokonca i pani učiteľky. Počas dopoludnia si žiaci zasúťažili vo viacerých disciplínach: štafetové, slalomové, individuálne i kolektívne, zamerané na rýchlosť i šikovnú taktiku. Zatancovali sme si i spoločný tanec i preskúšali svoje vedomosti. Najkreaívnejšie masky i najúspešnejšia trieda v súťažných disciplínach boli na záver odmenené. Ďakujeme žiakom za prípravu masiek a pani učiteľkám za prípravu a organizáciu súťaží. Spolu sme si tak vytvorili veselý […]

Read more ›
Hviezdoslavov Kubín 2020

Hviezdoslavov Kubín 2020

in Kultúrny a spoločenský život, Aktivity

Dňa 30. 1. 2020 sa konalo školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Zúčastnilo sa ho trinásť súťažiacich, ktorí boli rozdelení podľa ročníkov do dvoch kategórií. Obe kategórie boli ďalej rozdelené na poéziu a prózu. Odbornú porotu tvorili: Mgr. Ferenczyová, Mgr. Ševčíková, Mgr. Botošová a Mgr. Hasprová. V prvej kategórii v prednese prózy sa na prvom mieste umiestnila N. Podobová s ukážkou od P. Glocka Kráľ psov a zázračná dolina. Na druhom mieste sa umiestnila M. Bezáková s dielom P. Stoličného Opica Škorica opäť […]

Read more ›
MŠ: Karneval

MŠ: Karneval

in Aktivity MŠ, Materská škola

,,Fašiangy-Turice“, táto pieseň sa vo štvrtok 6.2.2020 ozývala z našej telocvične a nielen to. Hudbou, tancom a veselým smiechom si deti užívali tohtoročný karneval.

Read more ›
MŠ: Hvezdáreň

MŠ: Hvezdáreň

in Aktivity MŠ, Materská škola

V rámci témy týždňa deti navštívili hvezdáreň v Krajskom osvetovom stredisku na Chrenovej. Mali možnosť počúvať zaujímavý výklad o vesmíre. Pozorovali elektronické makety vesmírnych telies. Pán hvezdár im ukázal ďalekohľad a deti si ho s radosťou aj vyskúšali.

Read more ›
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ MŠ+ZŠ

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ MŠ+ZŠ

in Oznamy

Oznam pre rodičov budúcich prvákov Vedenie Základnej školy s materskou školou sv. Gorazda, Dlhá 78, Nitra srdečne  pozýva rodičov  detí  MŠ  a  budúcich prvákov ZŠ na ,,Deň otvorených dverí“  dňa 27.2. 2020 v čase od 9.00 – 12.00 hod. Záujemcovia si budú mať možnosť prezrieť  priestory MŠ a ZŠ a takisto sa  oboznámiť s  výchovou  a  vzdelávaním  na škole. Navštívte nás alebo kontaktujte na tel. čísle  037/65 34 348 (sekretariát ZŠ). Tešíme sa na stretnutie s Vami.  

Read more ›
Educate Slovakia

Educate Slovakia

in Kultúrny a spoločenský život, Aktivity, Vzdelávanie a výchova

V rámci projektu „Educate Slovakia“, ktorý realizuje medzinárodná organizácia AIESEC, mali naši žiaci tento mesiac možnosť zapojiť sa do neformálneho jazykového vzdelávania. Účelom tohto projektu bolo rozšíriť interkultúrne vedomosti a zlepšiť komunikačné i jazykové schopnosti našich žiakov. Výučba pozostávala z týždňového učebného plánu, v rámci ktorého dve stážistky Chandrika Zahra a Tang Chu Yang za aktívneho používania anglického jazyka rozvíjali u našich žiakov sebareflexiu, zodpovednosť a toleranciu k rozmanitosti. Chandrika a Minnie nás veľmi pútavo oboznámili s dôležitými informáciami o Taiwane a Indonézii, s ich kultúrou, udalosťami, gastronómiou a rôznymi tradíciami […]

Read more ›