ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE • MŠ: Plavecký výcvik MŠ: Plavecký výcvik0 9. marca 2020, 12:39

  Aj tento rok nám naši malí plavci ukázali, že voda nie je žiaden problém. [...]

 • MŠ: Marec mesiac knihy MŠ: Marec mesiac knihy0 9. marca 2020, 12:32

  Marec mesiac knihy si naše deti v materskej škole pripomenuli nasledovne. Čítali [...]

 • MŠ: Karneval MŠ: Karneval0 7. februára 2020, 10:37

  ,,Fašiangy-Turice“, táto pieseň sa vo štvrtok 6.2.2020 ozývala z našej [...]

 • MŠ: Hvezdáreň MŠ: Hvezdáreň0 7. februára 2020, 10:25

  V rámci témy týždňa deti navštívili hvezdáreň v Krajskom osvetovom stredisku [...]

 • Educate Slovakia Educate Slovakia0 29. januára 2020, 14:32

  V rámci projektu „Educate Slovakia“, ktorý realizuje medzinárodná organizácia [...]

 • Workshop Nemecky interaktívne Workshop Nemecky interaktívne0 10. novembra 2019, 16:30

  Žiaci 8.ročníka si 8.11.2019 obohatili svoje vedomosti a zručnosti v používaní [...]

 • Malá finančná akadémia v 2.B Malá finančná akadémia v 2.B0 26. apríla 2018, 19:43

  Žiaci 2.B sa zapojili do projektu Malá finančná akadémia s Kozmixom. Projekt [...]

 • Diana Mašlejová – beseda Diana Mašlejová – beseda0 17. apríla 2018, 7:39

  V piatok 13. apríla nás navštívila pani spisovateľka Diana Mašlejová, autorka [...]

 • Projekt Integrácia Projekt Integrácia0 10. júna 2019, 11:59

  V rámci projektu ,,Integrácia“ sa dňa 4.6. 2019. uskutočnilo krásne podujatie [...]

 • Viem, čo zjem Viem, čo zjem0 27. apríla 2017, 12:53

  Projekt „Viem, čo zjem“ patrí do celosvetového programu Nestlé Healthy Kids [...]

 • Deň zeme – ochutnávka ovocia a zeleniny Deň zeme – ochutnávka ovocia a zeleniny0 24. apríla 2017, 8:35

  V rámci programu „Školské ovocie“, mali žiaci našej školy možnosť [...]

 • SÚŤAŽ: Čítam, teda som 2017 SÚŤAŽ: Čítam, teda som 20171 9. apríla 2017, 20:39

  Nečíta(j)me iba v marci V istom časopise som sa stretla s názorom, že počet [...]

 • Spoločná KRÍŽOVÁ CESTA Spoločná KRÍŽOVÁ CESTA0 26. februára 2020, 10:47

  Popolcovou stredou začíname pôstne obdobie. Každý piatok ráno o 7,30 hod.  sa [...]

 • Návšteva misionára Návšteva misionára0 29. novembra 2019, 15:39

  Dňa 22. novembra 2019 sme mali besedu s misionárom. Páter Maseo nám prišiel [...]

 • Milión detí sa modlí ruženec Milión detí sa modlí ruženec0 28. októbra 2019, 5:58

  Mesiac október 2019 vyhlásil pápež František za Mimoriadny misijný mesiac. Tohtoročná [...]

 • Noc čítania biblie v škole Noc čítania biblie v škole0 14. júna 2019, 9:27

  Žiaci tretích ročníkov, ktorí boli na prvom svätom prijímaní strávili piatok [...]

Najnovšie príspevky

Opatrenia ministerstva školstva – vyučovanie prerušené do odvolania

Opatrenia ministerstva školstva – vyučovanie prerušené do odvolania

in Oznamy

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 v nadväznosti na prerušenie od 16. marca 2020 do 29. marca 2020 prerušuje aj naďalej vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 30. marca 2020 do odvolania. Týmto opatrením nie je vylúčená možnosť zabezpečenia vzdelávania, resp. samoštúdia detí a žiakov […]

Read more ›
Prerušenie prevádzky školy

Prerušenie prevádzky školy

in Oznamy

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým […]

Read more ›
Riaditeľské voľno

Riaditeľské voľno

in Oznamy

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou sv. Gorazda, Dlhá 78, NITRA v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) §150, ods. 5 a o zmene a doplnení niektorých zákonov, poskytuje v dňoch 12. a 13. marca 2020 riaditeľské voľno žiakom ZŠ a deťom MŠ  z technicko-organizačných dôvodov (porucha na vodovodnej prípojke) a zároveň z dôvodov súvisiacich s pokynmi mesta Nitra o uzavretí škôl a školských zariadení. Dokument: Riaditeľské voľno (PDF) PaedDr. Anna Fabišová (riaditeľka školy)

Read more ›
KORONAVÍRUS – aktuálne informácie a usmernenia

KORONAVÍRUS – aktuálne informácie a usmernenia

in Oznamy

Aktuálne informácie, usmernenia  a pokyny nájdete na stránke:  EduPage > Koronavírus WEB: www.gorazdnr.edupage.org/blog1  

Read more ›
Zápis do 1. ročníka

Zápis do 1. ročníka

in Informácie k zápisu, Materská škola, Zápis do 1. ročníka

Milí rodičia budúcich prvákov, blíži sa deň zápisu Vašich detí do prvého ročníka základnej školy. Možno stále zvažujete, ktorú školu si vybrať, aby Vaše dieťa prosperovalo, osobnostne rástlo v prostredí, ktoré ho bude aj duchovne formovať.  Pri tomto rozhodovaní Vám ponúkame možnosť zapísať Vaše dieťa do našej cirkevnej školy. Srdečne Vás pozývame na zápis do 1. ročníka pre šk. rok 2020/2021. Zápis sa uskutoční v dňoch: 1. apríla 2020 – od 14.00 do 17.00 hod. na riaditeľstve školy. 2. apríla 2020 […]

Read more ›
MŠ: Spoločný zápis do 1. ročníka ZŠ

MŠ: Spoločný zápis do 1. ročníka ZŠ

in Oznamy, Materská škola, Zápis do 1. ročníka

Spoločný zápis do 1. ročník pre deti z MŠ sv. Gorazda (z triedy VČIELKY) na šk. rok 2020/2021 sa uskutoční v stredu 1. apríla o 15.30 hod. v priestoroch ZŠ (1. stupeň). Postup: vyplniť on-line prihlášku: TU prísť na zápis s dieťaťom, na zápise vyplníte: Zápisný list do 1. ročníka ZŠ a predbežne aj Zápisný list do školského klubu detí /ŠKD/

Read more ›
Spoločná KRÍŽOVÁ CESTA

Spoločná KRÍŽOVÁ CESTA

in Aktivity, Oznamy, Duchovný život

Popolcovou stredou začíname pôstne obdobie. Každý piatok ráno o 7,30 hod.  sa spoločne stretneme, všetci žiaci a pedagógovia, na krížovej ceste v telocvični.  

Read more ›
Školský ples 2020

Školský ples 2020

in Kultúrny a spoločenský život, Aktivity

Na sviatok sv. Valentína 14.2.2020, sa uskutočnil školský ples, na ktorom sa zúčastnili rodičia, kňazi, učitelia, vychovávateľky a ostatní zamestnanci školy. Povzbudení slovami nášho p. farára, aby sme budovali dobré vzťahy s Bohom a medzi sebou navzájom, tešili sme sa, že môžeme byť jednoducho spolu a mať pre seba čas. Veselý spev a tanec nás sprevádzal až do neskorých ranných hodín. Ďakujeme všetkým, ktorí prišli, všetkým, ktorí prispeli do tomboly a dobre sa zabávali.

Read more ›
Chránené heslom: Lyžiarsky nielen výcvik

Chránené heslom: Lyžiarsky nielen výcvik

in Aktivity, Zdravie, šport a zábava

Článok nemá zhrnutie, pretože je chránený.

Read more ›
Vianočné predstavenie + foto

Vianočné predstavenie + foto

in Kultúrny a spoločenský život, Aktivity

Dňa 16.12.2019 v Starom divadle Karola Spišáka sa žiaci našej ZŠ s MŠ predstavili vo Vianočnom predstavení. Predstavenie bolo rozdelené do troch častí: v 1.časti vystúpili škôlkari s ich piesňami a  básňami a  v 2.časti predviedli divadelné predstavenie žiaci našej školy, ktorí navštevujú divadelný krúžok.  V závere sa predstavili  hudobníci hrou na klavíri, akordeóne, violončele , gitare i husliach. Veríme, že sa naše vystúpenie všetkým páčilo  a že sa opäť stretneme  pri podobnej príležitosti.

Read more ›