ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE • Misijné trhy v ZŠ s MŠ sv. Gorazda 2017 Misijné trhy v ZŠ s MŠ sv. Gorazda 20170 27. novembra 2017, 12:44

  V dňoch 6.11. až 10.11.2017 sa v ZŠ s MŠ uskutočnili Misijné trhy. Zapojili [...]

 • Misijné múzeum Misijné múzeum0 27. októbra 2017, 8:42

  Všetky triedy našej materskej školy navštívili Misijné múzeum na Kalvárii. [...]

 • Milión detí sa modlí ruženec Milión detí sa modlí ruženec0 23. októbra 2017, 13:13

  Iniciatíva „Milión detí sa modlí ruženec“ sa stretla celosvetovo s veľkým [...]

 • Beseda s misionárom Beseda s misionárom0 18. októbra 2017, 19:32

  Vo štvrtok 12.októbra zavítal do našej školy misionár P. Michal Vrták zo Spoločnosti [...]

 • Testovanie 5 – 2017 Testovanie 5 – 20170 26. októbra 2017, 7:36

  Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka sa v školskom roku 2017/2018 na [...]

 • Technika Technika0 17. apríla 2017, 19:24

  Na našej škole vyučuje predmet Technika doc. PaedDr. Gabriel Bánesz, PhD. z Katedry [...]

 • Anglickí lektori na škole Anglickí lektori na škole0 8. februára 2017, 19:16

  Na prelome mesiacov január a február nás navštívili dvaja lektori, Arga Nayesya [...]

 • Nové prírastky v školskej knižnici Nové prírastky v školskej knižnici0 7. februára 2017, 19:22

  V jednej z básní Daniela Heveria sa nachádza verš: „bez piesní je svetu zima“, [...]

Najnovšie príspevky

KONZULTÁCIE – OZNAM

KONZULTÁCIE – OZNAM

in Oznamy, Základná škola

Vážení rodičia! Pozývame Vás na KONZULTÁCIE O PROSPECHU A SPRÁVANÍ ŽIAKOV s triednymi učiteľkami, ktoré sa budú konať dňa 18. januára 2018 (štvrtok): stupeň (1.-4. ročník): od 14:00 hod. – 17:00 hod. stupeň (5.-9. ročník): od 13:00 hod. – 17:00 hod. v kmeňových triedach žiakov (resp. po dohode s triednou učiteľkou v náhradnom termíne). Tešíme sa na stretnutie s Vami!  

Read more ›
POĎAKOVANIE- Vianočné trhy

POĎAKOVANIE- Vianočné trhy

in Oznamy

Vážení rodičia, milí žiaci! Ďakujeme, že ste svojou aktivitou a účasťou na Vianočných trhoch podporili našu školu. Predajom vianočných výrobkov sa, vďaka Vám, podarilo získať sumu 1783,- eur. Finančné prostriedky budú investované na obnovenie a nákup techniky v počítačovej učebni a  na pomoc deťom z irackých rodín. Riaditeľ a učitelia ZŠ s MŠ sv. Gorazda  

Read more ›
OLYMPIÁDA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA -okresné kolo

OLYMPIÁDA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA -okresné kolo

in Aktivity, Súťaže, Novinky, Naše úspechy

Dňa 29.novembra 2017 sa v ZŠ Benkovej stretlo 35 najlepších slovenčinárov v okresnom kole olympiády. Naša žiačka Zuzka Kočajdová z 9.ročníka sa umiestnila na krásnom 3.mieste s počtom bodov 45. Srdečne gratulujeme.  

Read more ›
Misijné trhy v ZŠ s MŠ sv. Gorazda 2017

Misijné trhy v ZŠ s MŠ sv. Gorazda 2017

in Materská škola, Duchovný život

V dňoch 6.11. až 10.11.2017 sa v ZŠ s MŠ uskutočnili Misijné trhy. Zapojili sme sa sumou 260,25 Euro do Misijného diela detí, ktoré sa snaží o to, aby deti v misiách vyrastali zdravé a bez strachu o svoju budúcnosť. Toto dielo poskytuje financie na stavby a prevádzkovanie nemocníc, škôl, sirotincov, centier pre duševne a fyzicky postihnuté deti, pokrýva nákup učebných pomôcok a oblečenia, či navŕtanie studní s pitnou vodou. Ďakujeme všetkým zúčastneným za otvorené srdcia pre chudobu iných.  Vaše príspevky sme odoslali […]

Read more ›
Deň materských škôl

Deň materských škôl

in Novinky, Materská škola

Dňa 3.11. 2017 sa aj v našej materskej škole oslavovalo. Oslavou si pripomíname výročie založenia prvej materskej školy na Slovensku.

Read more ›