ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE • Technika Technika0 17. apríla 2017, 19:24

  Na našej škole vyučuje predmet Technika doc. PaedDr. Gabriel Bánesz, PhD. z Katedry [...]

 • Testovanie 9 – 2017 Testovanie 9 – 20170 6. marca 2017, 7:36

  Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka sa v školskom roku 2016/2017 na [...]

 • Anglickí lektori na škole Anglickí lektori na škole0 8. februára 2017, 19:16

  Na prelome mesiacov január a február nás navštívili dvaja lektori, Arga Nayesya [...]

 • Nové prírastky v školskej knižnici Nové prírastky v školskej knižnici0 7. februára 2017, 19:22

  V jednej z básní Daniela Heveria sa nachádza verš: „bez piesní je svetu zima“, [...]

Najnovšie príspevky

Mladý tvorca 2017

Mladý tvorca 2017

in Aktivity, Oznamy

V stredu 26. apríla navštívili  žiaci 5. a 6. ročníka, pod vedením p.u. Bánesza, výstavu Mladý tvorca 2017 (Agrokomplex, Nitra). Cieľom výstavy Mladý tvorca je podporiť stredoškolské odborné vzdelávanie, najmä systém rozbiehajúceho sa duálneho vzdelávania. Chce tiež vytvoriť priestor pre nadviazanie resp. prehĺbenie spolupráce stredných odborných škôl so zamestnávateľmi, zamestnávateľskými zväzmi a profesijnými združeniami. Rodičom a žiakom základných škôl poskytne väčší prehľad o profilácii škôl s cieľom nasmerovať ich na učebné a študijné odbory a povolania žiadané trhom práce, motivovať […]

Read more ›
Viem, čo zjem

Viem, čo zjem

in Aktivity, Projekty, Zdravie, šport a zábava

Projekt „Viem, čo zjem“ patrí do celosvetového programu Nestlé Healthy Kids a na Slovensku. Do projektu sa zapojila aj naša škola. Žiaci 4. – 6. ročníka získali cenné vedomosti o význame zdravého stravovania. Zábavnou formou si osvojili zásady správnej a vyváženej stravy, zorientovali sa v zložení potravín a v správnom spôsobe ich konzumácie či skladovania. Cieľom projektu bolo tiež oboznámiť žiakov s rizikami, ktoré so sebou nesprávna výživa prináša. Projektu sa zúčastnili žiaci 4. – 6. ročníka pod vedením p.u. […]

Read more ›
Deň zeme – ochutnávka ovocia a zeleniny

Deň zeme – ochutnávka ovocia a zeleniny

in Aktivity, Aktivity MŠ, Materská škola, Oznamy, Projekty, Zdravie, šport a zábava

V rámci programu “Školské ovocie”, mali žiaci našej školy možnosť zúčastniť sa ochutnávky ovocia a ovocných štiav.  Akcia s názvom “Školské ovocie a zelenia” sa konala pri príležitosti Dňa zeme 2017. Deň zeme – 22.4: Vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia. Iniciátorom bol environmentálny aktivista, senátor Spojených štátov z Wisconsinu, Gaylord Nelson. Tento deň sa začal oslavovať od roku 1970. Jeho cieľom je pripomenutie si našej závislosti na cenných daroch poskytované Zemou. Je potreba si uvedomiť, že zemské zdroje […]

Read more ›
ZBER PAPIERA

ZBER PAPIERA

in Oznamy

Od pondelka 24. apríla 2017  prebieha  “ZBER  PAPIERA”.  Finančné prostriedky budú použité na nákup a zabezpečenie pomôcok pre žiakov školy. Služba pri kontajneri (preberanie a váženie papiera): Denne: 6:30 – 8:30 hod. a 13:30 – 15:00 hod. Zviazané balíky papiera označte: MENO ŽIAKA a TRIEDA. Žiaci a triedy, ktorí prinesú najväčšie množstvo  papiera, budú odmenení 🙂

Read more ›
Technika

Technika

in Vzdelávanie

Na našej škole vyučuje predmet Technika doc. PaedDr. Gabriel Bánesz, PhD. z Katedry techniky a informačných technológií. Žiaci 5. a 6. ročníka pod jeho vedením dokázali zhotoviť aj takéto výrobky…

Read more ›