ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRENajnovšie príspevky

Sv. Mikuláš so sv. Barborou

Sv. Mikuláš so sv. Barborou

in Aktivity, Duchovný život

Dnes k nám zavítala vzácna návšteva. Sv. Mikuláš vzal so sebou sv. Barboru a išli spoločne navštíviť deti v našej škole. Toľko rozžiarených tváričiek bolo dnes vidieť. Deti si pripravili nádherné básničky, príbehy a zvyky. Svätá Barbora porozprávala o advente a príprave na najväčší dar, ktorý nás čaká. Rozdala čerešňové halúzky, sv. Mikuláš zas rozdal šťavnaté jabĺčka a sladké sladkosti. Spoločne sme sa pomodlili a poďakovali za tento nádherný čas. Mali sme dnes prenádherný deň a Vám sme chceli popriať […]

Read more ›
MŠ: Mesiac úcty k starším

MŠ: Mesiac úcty k starším

in Aktivity MŠ, Materská škola

Mesiac október sa niesol v znamení úcty k starším. Naši škôlkari si pripravili takéto krásne pozdravy, aby potešili starých rodičov.

Read more ›
Modlitba za život

Modlitba za život

in Aktivity, Duchovný život

Milí rodičia a žiaci! Počas mesiaca novembra sa chceme  zapojiť do projektu „Fóra života“ a prehĺbiť sa v hodnotách úcty k životu. Cieľom novembrového podujatia je modlitbou alebo zapálením sviečky si pripomenúť všetky deti, ktoré sa nemohli narodiť. Kúpou sviečky zároveň môžeme podporiť všetky aktivity, ktoré „Fórum života“ organizuje na ochranu života od počatia až po prirodzenú smrť. Pre tých, ktorí by ste sa chceli zapojiť a máte dieťa v materskej škole, naša škola v spolupráci s „Fórom života“ ponúka možnosť zakúpenia sviečky pred vstupom do  materskej […]

Read more ›
Nástup do školy 10.11.2020

Nástup do školy 10.11.2020

in Oznamy

V prvý deň nástupu žiakov I.st ZŠ a detí MŠ  do školy po Jesenných prázdninách II v utorok 10. novembra 2020 predkladá rodič Vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka. Vyhlásenie predkladá rodič po každom prerušení dochádzky žiaka v trvaní viac ako tri dni o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Elektronická verzia Vyhlásenia o bezinfekčnosti žiaka je prístupná aj v EduPage > Prihlasovanie. Tlačivo: Vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka (PDF) – predkladá rodič v utorok 10. novembra 2020 pri […]

Read more ›
Jesenné prázdniny

Jesenné prázdniny

in Oznamy

Jesenné prázdniny žiakov 1. – 9. ročníka sú od 30.10. – 2.11.2020 a od 6.11. – 9.11.2020. Vyučovanie sa začne opäť 10. novembra – v utorok.

Read more ›
Prerušené vyučovanie v 5.-9. ročníku

Prerušené vyučovanie v 5.-9. ročníku

in Aktivity, Oznamy

Vážení rodičia, rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) s účinnosťou od 26.10.2020 do odvolania sa prerušuje školské vyučovanie v základnej škole pre žiakov v 5.- 9.ročníku do odvolania. Výchovnovzdelávací proces sa bude ďalej realizovať dištančnou formou. Žiaci 1. – 4. ročníka pokračujú v prezenčnej forme vzdelávania so zabezpečením […]

Read more ›
Rozhodnutie ministra o opatreniach pre školy (12.10.2020)

Rozhodnutie ministra o opatreniach pre školy (12.10.2020)

in Oznamy

Na základe návrhov a opatrení Ústredného krízového štábu zo dňa 11. októbra 2020 a vo vzťahu k súčasnému vývoju epidemiologickej situácie spôsobenej šírením ochorenia Covid-19 je dôležité zabezpečiť ochranu zdravia a znížiť tak riziko prenosu tohto ochorenia. V záujme zachovania výchovy a vzdelávania v materských školách, základných školách a školách pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa pristupuje k obmedzeniu výchovno-vzdelávacích aktivít na stredných školách podľa § 32 školského zákona (gymnáziách, stredných odborných školách, stredných športových školách, školách […]

Read more ›
Celoškolské rodičovské spoločenstvo – online

Celoškolské rodičovské spoločenstvo – online

in Oznamy

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ sv. Gorazda pozýva rodičov na celoškolské rodičovské spoločenstvo, ktoré sa z dôvodu epidemiologicko – preventívnych opatrení bude konať on-line – formou spoločného stretnutia triednej učiteľky s rodičmi. TERMÍNY TRIEDNYCH RODIČOVSKÝCH SCHÔDZOK (on-line cez ZOOM): Pondelok 12. októbra 2020: 17:30 – 18:00 hod. …….. 2. ročník: tr. učiteľka H. Ševčíková 18:00 – 18:30 hod. …….. 3. ročník: tr. učiteľka Ľ. Hricová a 1. ročník: tr. učiteľka J. Nemčeková 18:30 – 19:00 hod. …….. 4. ročník: tr. učiteľka X. Ferenczyová Utorok […]

Read more ›
Odvolanie zákazu prevádzky

Odvolanie zákazu prevádzky

in Oznamy

Vážení rodičia, milí žiaci RÚVZ so sídlom v Nitre, listom  č. HDM/A/2020/02674-2-Gre zo dňa 10.9.2020 odvoláva zákaz prevádzky Základnej školy s materskou školu sv. Gorazda, Dlhá 78, Nitra.   Dňa 11. septembra bolo žiakom poskytnuté riaditeľské voľno: rozhodnutie o poskytnutí riaditeľského voľna: PDF V  pondelok,  14. septembra 2020 sa obnovuje prevádzka: vo všetkých triedach  MŠ. pre žiakov 1. – 4. ročníka ZŠ, vrátane ŠKD V stredu 17. septembra 2020 sa obnovuje prevádzka: pre žiakov  5. ročníka ZŠ V  pondelok,  21. […]

Read more ›
POKYNY PRED NÁSTUPOM DO ŠKOLY

POKYNY PRED NÁSTUPOM DO ŠKOLY

in Oznamy

Priebežne aktualizujeme… Informácie k nástupu žiakov ZŠ po prerušení vyučovania od 14.9.2020 Prvé kroky – rodič: (1) Zoznam potrebných zošitov a školských pomôcok (2) Prihlásenie rodiča do školského informačného systému. Prihlasovacie údaje boli zaslané rodičom na ich e-mailovú adresu /24.8.2020/ Návod: Prihlásenie rodiča do EduPage (3) Prihlasovanie na stravu  prihlasovanie na stravu sa uskutoční elektronicky prostredníctvom EduPage – rodič nahlási záujem o stravu vyplnením prihlášky v časti EduPage > Prihlasovanie alebo telefonicky ŠJ: 0914 199 553 následne v škole od […]

Read more ›